Редколегія


Головний редактор:

Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:

Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор;
Бакуліч Олена Олександрівна, канд. техн. наук, професор.

Редакційна колегія:

Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор, НТУ; Бакуліч О.О., к.т.н., професор, НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є.В., д.е.н., професор, НТУ; Козак Л.С., к.е.н., професор, НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ; Гречан А.П., д.е.н., професор, НТУ; Бондар Н.М., д.е.н., доцент, НТУ; Парфенцева Н.О., д.е.н., професор, Національна академія статистики, обліку та аудиту; Ейтутіс Г.Д., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Ложачевська О.М., д.е.н., професор, Національний авіаційний університет; Голубкова І.А., д.е.н., професор, Одеська національна морська академія; Примак Т.О., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Хмелевський М.О., к.е.н., професор, НТУ; Чеснакова Л.С., к.е.н., професор, НТУ; Омельянович О.Р., к.е.н., доцент, НТУ; Сєдой В.Г., к.е.н., доцент, НТУ; Бойко В.В., к.е.н., доцент, НТУ; Грисюк Ю.С., к.е.н., доцент, НТУ; Prof. Dr. Klaus Rosenthal, University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann, University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin, University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Jana Kucerova, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Prof. Dr. Miroslaw Smieszek, Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof. Dr. Kazimirz Lejda, Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof. Dr. Harald Pechlaner, Institute for Regional Development and Location Management at the European Academy of Bozen–Bolzano, Italy; Prof. Dr. Niko Kvaratskelia, Tbilisi State University of Economic Relations, Georgia; Prof. Dr. Lela Kelbakiani, Kutaisi University of Law and Economics, Georgia; Prof. Dr. Ivan Dadi’c, University of Zagreb, Croatia.

Відповідальний секретар редакційної колегії:

Федорук Олеся Володимирівна, канд. екон. наук, доцент.


Пошук